Английско-Български речник apart

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

APART

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
APART
[ə'pa:t] I. 1. настрана, отделно, надалеч
to stand

APART

стоя/намирам се настрана
прен. страня (from от)
отличавам се (from от)
to set

APART

отделям, слагам настрана (за някаква цел), joking/jesting

APART

шегата настрана 2. разделно, поотделно
to know/tell

APART

различавам, разпознавам
to keep

APART

не смесвам, разграничавам

APART

from независимо от, освен
3. на (съставни) части
to take

APART

разглобявам, разкритикувам
to come

APART

разглобявам се, разпадам се
II. a след същ. особен, сам за себе си
case

APART

особен/отделен случай
world

APART

свят сам за себе си
thing

APART

нещо особено/само за себе си

0 гласа
Речник
Английско-Български
APART
Последно търсено в речника