Английско-Български речник anything

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ANYTHING

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ANYTHING
['eniθiŋ] 1. във въпр. изречения нещо
did you see

ANYTHING

? видя ли нещо
2. в отр. изречения нищо
I didn't see

ANYTHING

не видях нищо 3. в утвърд. изречения какво да е, всичко, всяко нещо
capable of

ANYTHING

способен на всичко
it will cost

ANYTHING

from ... to ... може да стру ва от ... до ...

ANYTHING

but всичко (друго), но не и, далеч/съвсем не
he is

ANYTHING

but a musician той е всичко (друго), но не и музикант, той не е никакъв музикант
not for

ANYTHING

на никаква цена, за нищо на света
as

ANYTHING

разг. много, съвсем, ужасно
as easy as

ANYTHING

съвсем лесно
like

ANYTHING

с все сила, бързо, като нищо

0 гласа
Речник
Английско-Български
ANYTHING
Последно търсено в речника