Английско-Български речник any

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ANY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ANY
['eni] I. 1. във въпр. и усл. изречения някакъв, някой
малко (или не се превежда), have you

ANY

excuse? имаш ли (някакво) извинение? is there

ANY

bread in the house? има ли хляб вкъщи if

ANY

of you wants it ако някой от вас го иска
is it

ANY

use/good to you? ще ти свърши ли (някаква) работа
2. в отр. и отр. въпр. изречения никакъв
никой (или не се превежда), I can't find

ANY

of them не мога да намеря никой от тях isn't there

ANY

bread? няма ли никакъв хляб
3. в утвърд. изречения кой (то и) да е, всеки, какъв (то и) да е, всеки, всякакъв
at

ANY

time по всяко време, по което и да е време

ANY

doctor can do it всеки лекар може да го направи
hardly

ANY

почти Никакъв
without

ANY

difficulty без никакво/всякакво затруднение

ANY

and everyone всеки, всички
II. adv (поне) малко, до известна степей
никак (или не се превежда), is that

ANY

better? така по-добре ли е?

ANY

more вече, друг път
I won't do it

ANY

more няма вече/друг път да правя това

ANY

further по-далеч
he didn't behave

ANY

too well не се държа твърде добре, държа се доста зле

0 гласа
Речник
Английско-Български
ANY
Последно търсено в речника