Английско-Български речник anxious

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ANXIOUS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ANXIOUS
['æŋkʃəs] 1. загрижен, разтревожен, обезпокоен, неспокоен (about)
2. predic силно желаещ, нетърпелив (for something, to do something)
I am

ANXIOUS

for you to meet my brother много искам брат ми да се запознае с вас
we were

ANXIOUS

for help to be sent/that help should be sent promptly очаквахме с нетърпение/тревога да ни се изпрати незабавно помощ
3. грижовен, кахърен, изпълнен с грижи, угрижен
4. причиняващ/създаващ грижи, главоболен
to be on the

ANXIOUS

seat aм. тревожа се, измъчвам се от неизвестност/тревога

0 гласа
Речник
Английско-Български
ANXIOUS
Последно търсено в речника