Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BUFFALO ROBE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BUFFALO ROBE
['bʌfəlоигоиb] n завивка/черга от кожата на бизон...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BUFFALO ROBE

ELECTRIFICATION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ELECTRIFICATION
[i,lektrifi'keiʃən] 1. наелектризиране
2. електрификация...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
ELECTRIFICATION

FORLORN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
FORLORN
[fɒ:'lɒn] 1. a книж. безнадежден, отчаян, пропаднал (за начинание)
2. изоставен, запуснат (за място)
3. окаян, в окаяно положение/състояние, нещастен, жалък (на вид)
4. поет. лишен (of от)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
FORLORN

MISBELIEF

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
MISBELIEF
[,misbi'li:f] 1. рел. ерес
2. заблуда, погрешно мнение...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
MISBELIEF

PUZZLE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PUZZLE
[pʌzl] I. 1. озадачавам, обърквам
чудя се, блъскам се, мисля (about, over)
2. to PUZZLE out мъча се да разгадая/да намеря разрешение, разгадавам, разчитам (почерк)
II. 1. загадка, мистерия
2. главоблъсканица, ребус, мъчен въпрос
3. играчка ребус
4. недоумение, обърканост...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PUZZLE
Последно търсено в речника