Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

DRESS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DRESS
[dres] I. 1. обличам (се), обличам се официално
докарвам се (и с up)
2. украсявам, нареждам, подреждам, мор. украсявам кораб със знаменца to DRESS a shop window подреждам витрина
to DRESS the streets украсявам улиците (по някакъв случай)
3. тимаря, чеша, чистя (кон)
4. приготвям, гарнирам, подправям (салата)
5. изработвам, обработвам (кожи, тъкани), шлифовам (камък), скробвам (прежда), апретирам (плат), рендосвам, дялам
6. мин. обогатявам (руда)
7. торя (земя)
8. изравнявам, воен. равнявам...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DRESS

ELECTION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ELECTION
[i'lekʃn] 1. избор, избиране
2. избори
to hold an ELECTION правя/произвеждам избори
to stand for ELECTION поставям кандидатурата си
3. юр. опция, упражняване на право на избор
4. attr изборен, от избoрите, избирателен, предизборен...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
ELECTION

ESPY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ESPY
[is'pai] v съзирам, забелязвам, откривам...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
ESPY

HANGFIRE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
HANGFIRE
['hæŋfaiə] n забавяне на изстрел, засечка...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
HANGFIRE
Последно търсено в речника