Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

CRUMPLE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CRUMPLE
['krʌmpl] I. 1. мачкам (се), смачквам (се), набръчквам (се), сбръчквам (се), сгърчвам (се)
2. обик. с up падам духом, рухвам, сразявам (противник)
II. n бръчка, гънка...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CRUMPLE

INDUSTRIOUS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
INDUSTRIOUS
[in'dʌstriəs] a трудолюбив, прилежен, усърден, работлив...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
INDUSTRIOUS

LIFE-SIZE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
LIFE-SIZE
[,laif'saiz] a изк. в естествена големина/величина...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
LIFE-SIZE

ROAD SHOW

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ROAD SHOW
['roud,ʃou] n представление на пътуващ театър...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
ROAD SHOW

SOUNDING-ROD

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SOUNDING-ROD
['saundiŋrɒd] n мор. прът за измерване на водата в трюма...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SOUNDING-ROD

YUGOSLAVIAN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
YUGOSLAVIAN
['jugə,sla:viən] I. a югославски
II. n югославянин...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
YUGOSLAVIAN
Последно търсено в речника