Английско-Български речник answer

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ANSWER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ANSWER
['a:nsə] I. 1. отговор
in

ANSWER

to в отговор на
to make no

ANSWER

не отговарям
to know all the

ANSWER

s разг. всичко знам, от всичко разбирам
2. отговор, решение (на задача)
3. юр. защита, ответ
4. муз. реприза
II. 1. отговарям (на), отвръщам (на)

ANSWER

me this question отговори ми на този въпрос
not to

ANSWER

a syllable не отговарям нищо, не казвам ни гък (ни мък) to

ANSWER

the roll/to one's name обаждам се, когато ми извикат името (при проверка)
to

ANSWER

the bell идвам, когато ми позвънят
to

ANSWER

the door/the bell отварям вратата, когато се звъни
2. отговарям (на), съответствувам (на), задоволявам (изисквания, цел и пр.)
3. отвръщам (на), връщам, плащам
to

ANSWER

blows with blows отвръщам на удара с удар
4. успявам, постигам целта
the plan has not

ANSWER

ed планът се оказа незадоволителен/не успя
this won't

ANSWER

с това нищо няма да се постигне
it

ANSWER

s to be honest има смисъл/струва си да бъдеш честен
5. решавам, отговарям на (задача)
6. отговарям на, отхвърлям (обвинение и пр.)
7. реагирам на, подчинявам се (на), поддавам се (на) (и с to)
to

ANSWER

(to) the helm мор. подчинявам се на кормчията (за кораб), to

ANSWER

the spur подчинявам се на ездача (за кон)

answer

back отвръшам (грубо, дръзко), защищавам се

answer

for отговарям/гарантирам за, отговорен съм за
1 will not

ANSWER

for it that не гарантирам/обещавам, че
he has alotto

ANSWER

for има много неща, за които той трябва да отговаря

answer

to

answer

7, отговарям/съответствувам на (описание), отговарям/отговорен съм пред
to

ANSWER

to the name of наричам се, казвам се

0 гласа
Речник
Английско-Български
ANSWER
Последно търсено в речника