Английско-Български речник angry

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ANGRY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ANGRY
['æŋgri] 1. ядосан, сърдит
гневен, разгневен (at, with на някого, at, about за нещо)
2. възпален, подлютен, лют (за рана)
3. бурен, застрашителен (за море и пр.)

0 гласа
Речник
Английско-Български
ANGRY
Последно търсено в речника