Английско-Български речник angle

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ANGLE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ANGLE
['æŋgl] I. 1. геом. ъгъл
at right

ANGLE

s, at a right

ANGLE

под прав ъгъл
2. гледна точка
to get a new

ANGLE

on something виждам нещо откъм друга страна/от друг ъгъл, добивам друго впечатление за нещо
under the

ANGLE

of от гледна точка/гледище на
II. 1. слагам под ъгъл/косо, движа (се) косо, завивам под ъгъл
2. разг. представям (новина и пр.) от определена/тенденциозна гледна точка
III. n въдица
IV. 1. ловя риба с въдица (for)
2. мъча се да получа/да се сдобия (for something с нещо)

0 гласа
Речник
Английско-Български
ANGLE
Последно търсено в речника