Английско-Български речник anfractuosity

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ANFRACTUOSITY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ANFRACTUOSITY
[aen.fræktʃu'ɒsiti] 1. криволичене
рl криволичещи ходове
2. прен. заплетеност, комплицираност, сложност (на мисъл и пр.)

0 гласа
Речник
Английско-Български
ANFRACTUOSITY
Последно търсено в речника