Английско-Български речник ancillary

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ANCILLARY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ANCILLARY
[æn'siləri] a помощен, спомагателен
подчинен (to)

0 гласа
Речник
Английско-Български
ANCILLARY
Последно търсено в речника