Английско-Български речник anchor

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ANCHOR

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ANCHOR
['æŋkə] I. 1. котва
to be/lie/ride at

ANCHOR

на котва съм, стоя на котва
to cast/drop/let go the

ANCHOR

спускам/хвърлям котва
to come to

ANCHOR

, to bring a ship to

ANCHOR

спускам котва (и прен.), прекратявам пътуването
to weigh

ANCHOR

вдигам котва
2. тех. анкър, стоманена връзка
3. прен. опора, упование, котва
II. v закотвям, хвърлям котва
to

ANCHOR

one's hopes in/on уповавам се на

0 гласа
Речник
Английско-Български
ANCHOR
Последно търсено в речника