Английско-Български речник analysis

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ANALYSIS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ANALYSIS
[ə'nælisis] 1. анализ, разбор (и грам.)
in the final/last/ultimate

ANALYSIS

след като се прецени всичко, в края на краищата
2. хим. разлагане
3. кратко изложение, резюме
4. психоанализа

0 гласа
Речник
Английско-Български
ANALYSIS
Последно търсено в речника