Английско-Български речник analogy

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ANALOGY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ANALOGY
[ə'nælədʒi] n аналогия, подобие, сходство (to, with, between)
on the

ANALOGY

of, by

ANALOGY

with по аналогия на/с
to draw an

ANALOGY

between сравнявам, правя сравнение между

0 гласа
Речник
Английско-Български
ANALOGY
Последно търсено в речника