Английско-Български речник analogue

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ANALOGUE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ANALOGUE
['ænəlɒg] 1. аналог, нещо подобно/сходно, успоредица, подобие
2. заместител
meat

ANALOGUE

заместител на месо

0 гласа
Речник
Английско-Български
ANALOGUE
Последно търсено в речника