Английско-Български речник amplify

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

AMPLIFY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
AMPLIFY
['æmplifai] 1. увеличавам, уголемявам, разширявам
2. разработвам, разширявам, допълвам (тема)
3. рад., ел. усилвам
4. разпростирам се, говоря надълго и нашироко (on, upon)

0 гласа
Речник
Английско-Български
AMPLIFY
Последно търсено в речника