Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BLOCKADE-RUNNER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BLOCKADE-RUNNER
[blɒ'keid'rʌnə] n кораб/човек, който се промъква през блокада...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BLOCKADE-RUNNER

BUTTERY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BUTTERY
['bʌtəri] I. 1. маслен, намазан с масло
2. ласкателен
II. 1. лавка
2. склад за провизии и напитки в английски университет...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BUTTERY

SQUEAK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SQUEAK
[skwi:k] I. 1. писукам, църкам, цвърча
2. скърцам (за врата и пр.)
3. sl. издавам тайна, доноснича, издайнича
II. 1. писък, писукане, цвърчене
2. скърцане, скръцване
3. едва спечелен успех/победа
a narrow/near/close/tight SQUEAK избавяне на косъм
to have a narrow SQUEAK едва се спасявам...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SQUEAK

STRENGTHEN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
STRENGTHEN
['streŋθən] 1. засилвам (се), усилвам (се), заякчавам (се)
2. укрепявам, заздравявам, подсилвам...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
STRENGTHEN
Последно търсено в речника