Английско-Български речник altitude

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ALTITUDE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ALTITUDE
['æltitju:d] 1. височина (и геом.), височина над морското равнище
2. височина, високо място
3. висок ранг/положение, висока/връхна степен, висота
4. pl възвишени чувства, благородно държане

0 гласа
Речник
Английско-Български
ALTITUDE
Последно търсено в речника