Английско-Български речник aloof

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ALOOF

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ALOOF
[ə'lи:f] I. adv настрана (и прен.), надалеч, отделно
to stand/hold/kcep

ALOOF

from стоя настрана от, не се меся в, страня от
II. a сдържан, резервиран, надменен

0 гласа
Речник
Английско-Български
ALOOF
Последно търсено в речника