Английско-Български речник alongside

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ALONGSIDE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ALONGSIDE
[ə'lɒŋsaid] I. 1. мор. борд до борд, успоредно (на кея и пр.)
2. един до друг, до него/мене и пр
II. prep покрай, при, (близо) до (и

ALONGSIDE

of)

0 гласа
Речник
Английско-Български
ALONGSIDE
Последно търсено в речника