Английско-Български речник along

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ALONG

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ALONG
[ə'lɒŋ] I. 1. покрай, по протежение на

ALONG

here в тази посока
2. в течение на (година и пр.), през
II. 1. покрай 2. напред, по-нататък
3. заедно, със себе си

ALONG

with заедно с, покрай

ALONG

with other advantages покрай други предимства
4. насам
he will soon be

ALONG

скоро ще дойде/ще бъде тук
push it

ALONG

разг. дай го насам

ALONG

toward (s) около, към (за време), all

ALONG

през цялото време, от самото начало, открай време
right

ALONG

винаги, през цялото време

0 гласа
Речник
Английско-Български
ALONG
Последно търсено в речника