Английско-Български речник alluvium

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ALLUVIUM

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ALLUVIUM
[ə'l(j)u:viəm] n геол. алувий, нанос

0 гласа
Речник
Английско-Български
ALLUVIUM
Последно търсено в речника