Английско-Български речник alluvion

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ALLUVION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ALLUVION
[ə'l(j)u:viən] 1. нанос
2. наводнение
3. геол. alluvium
4. юр. увеличаванe на суша чрез наноси/изместване на коритото на река

0 гласа
Речник
Английско-Български
ALLUVION
Последно търсено в речника