Английско-Български речник alluvial

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ALLUVIAL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ALLUVIAL
[ə'l(j)u:viəl] I. геол. a алувиален, наносен
II. алувий, наносен слой (особ. златоносен)

0 гласа
Речник
Английско-Български
ALLUVIAL
Последно търсено в речника