Английско-Български речник allowance

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ALLOWANCE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ALLOWANCE
[ə'lauəns] I. 1. ряд. разрешение, позволение, толериране
2. периодично отпускана сума
family

ALLOWANCE

s семейни надбавки
3. дажба (храна)
4. определен период (от време)
5. търг. отбив, отстъпка, сконто
6. вземане под внимание, отстъпка, снизхождение (for)
to make

ALLOWANCE

(s) for имам/вземам предвид, проявявам снизхождение поради
II. v поставям под режим на разпределение, давам строго определени дажби (ядене, пиене) на

0 гласа
Речник
Английско-Български
ALLOWANCE
Последно търсено в речника