Английско-Български речник allow

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ALLOW

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ALLOW
[ə'lau] 1. позволявам, разрешавам, давам, допускам
no dogs

ALLOW

ed не се допускат кучета
2. отпускам/давам периодично (сума и пр.), определям, давам (време за нещо)
3. юр. признавам, допускам (иски пр.) 4. признавам, приемам
to

ALLOW

someone to be a genius, to

ALLOW

that someone is a genius признавам, че някой e гений

allow

for приспадам, правя намаление/отбив (от сума и пр.), вземам предвид
to

ALLOW

for waste признавам фира
to

ALLOW

for breakages/cash payment правя отстъпка за повреди/при плащане в брой
to

ALLOW

for shrinkage вземам предвид, че може да се свие (за плат), отпускам малко, в случай че се свие

allow

in пускам/допускам (някого) да влезе (и в страна)

allow

of допускам, разрешавам
the situation

ALLOW

s of no delay положението не търпи отлагане

ALLOW

out пускам (някого) да излезе

0 гласа
Речник
Английско-Български
ALLOW
Последно търсено в речника