Английско-Български речник allotment

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ALLOTMENT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ALLOTMENT
[ə'lɒtmənt] 1. разпределяне, възлагане
2. полагаема се част, дял
3. парче общинска земя, дадена за частно ползуване

0 гласа
Речник
Английско-Български
ALLOTMENT
Последно търсено в речника