Английско-Български речник allocation

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ALLOCATION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ALLOCATION
[,ælə'keiʃn] 1. разпределяне, определяне, отпускане, възлагане
2. разпределена част, дял, от-пусната сума

0 гласа
Речник
Английско-Български
ALLOCATION
Последно търсено в речника