Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BRISK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BRISK
[brisk] I. 1. бърз, жив, пъргав, чевръст, активен, енергичен, оживен
BRISK fire буен огън, воен. непрекъснат силен огън
(at a) BRISK pace (с) бърз/енергичен ход
2. търг. оживен demand is BRISK търсенето е голямо
3. свеж, освежителен, ободряващ, режещ (за въздух, вятър)
4. остър, рязък, отсечен (за тон, обноски)
5. пенлив, искрящ (за питие)
6. ам. приятно тръпчив (за чай)
II. v оживявам (се), ободрявам (се), активизирам (се) (обик. с up)
to BRISK up a fire стъквам огън
to BRISK (up) one's pace...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BRISK

NOTEWORTHY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
NOTEWORTHY
['nout,wɝði] a дocтoeн зa внимaниe/oтбeлязвaне, забележителен...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
NOTEWORTHY

SPIGOT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SPIGOT
['spigət] 1. n тех. канелка, чеп
2. кран...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SPIGOT

SUN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SUN
[sʌn] I. 1. слънце, слънчева светлина
in the SUN на слънце, на припек, прен. на/в благоприятно/топличко/изгодно място/положение
with/against the SUN по посока/обратно на часовата стрелка
under the SUN на земята, в света
to see the SUN жив съм, раждам се, виждам бял свят
to rise with the SUN ставам рано/в зори
his SUN is rising звездата му изгрява
his SUN is set времето/славата му мина, неговата свърши
to hail/adore the rising SUN подмазвам се на новата власт
to take the SUN разг. припичам се...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SUN

TAIL-GATE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
TAIL-GATE
['teilgeit] I. 1. долна врата на шлюз
2. tail-board
II. v карам на опасно близко разстояние зад друго превозно средство...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
TAIL-GATE
Последно търсено в речника