Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

GUN POINT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
GUN POINT
['gʌnpoint] n дуло
to obey at GUN POINT подчинявам се под заплаха да бъда застрелян...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
GUN POINT

PROWESS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PROWESS
['prauis] n юначност, мъжество, храброст, смелост, сила, необикновено умение...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PROWESS

SELF-AGGRANDIZEMENT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SELF-AGGRANDIZEMENT
[,selfə'grændizmənt] n собствено изди гане, самоизтъкване, самовъзвеличаване, безскрупулен кариеризъм...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SELF-AGGRANDIZEMENT
Последно търсено в речника