Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ACME

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ACME
['ækmi] n връх, връхна/кулминационна точка, апогей
at the ACME of в апогея/разцвета на, на върха на
ACME of wisdom върховна мъдрост...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
ACME

DISARRANGEMENT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DISARRANGEMENT
[disə'reindʒmənt] n разбъркване, объркване, бъркотия, безредие...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DISARRANGEMENT

ESCALADE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ESCALADE
['eskəleid] I. n воен. ескалада
II. v воен. щурмувам с ескалада...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
ESCALADE

RELUCENT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
RELUCENT
[ri'l(j)usənt] a книж. светъл, блестящ, ярък...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
RELUCENT
Последно търсено в речника