Английско-Български речник alignment

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ALIGNMENT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ALIGNMENT
[ə'lainmənt] 1. изравняване, подравняване, подреждане
in

ALIGNMENT

в права линия
out of

ALIGNMENT

накриво, не в права линия
2. воен. равняване (в строй)
3. прен. разпределение, групиране (на сили и. пр.)
4. присъединяване (към партия и пр.) (with)
5. тех. хоризонтална проекция на шосе и пр

0 гласа
Речник
Английско-Български
ALIGNMENT
Последно търсено в речника