Английско-Български речник alienate

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ALIENATE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ALIENATE
['eiliəneit] 1. отчуждавам, карам да охладнее, отвръщам (from)
2. юр. прехвърлям (собственост и пр.), отчуждавам

0 гласа
Речник
Английско-Български
ALIENATE
Последно търсено в речника