Английско-Български речник alert

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ALERT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ALERT
[ə'lɝt] I. 1. буден (и за ум), бдителен, внимателен
2. пъргав, чевръст, жив
II. n воен. (сигнал за) тревога
to be on the

ALERT

нащрек съм, внимавам. бдя (for, against)
white

ALERT

сигнал за отбой
III. 1. давам сигнал (за тревога), вдигам на крак (полиция и пр.)
2. приготвям (военна част) за нападение

0 гласа
Речник
Английско-Български
ALERT
Последно търсено в речника