Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

DROP

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DROP
[drɒp] I. 1. капка, капчица
мед. рl капки (особ. за очи)
a DROP in the bucket/ocean прен. капка в морето
2. глътка, капка, малко количество to take/have a DROP too much понапивам се, сръбвам си
3. перла, диамант, висулка (на обица, полиелей и пр.), обица с висулка
4. дропс, бонбонче
5. височина, склон, спуск
6. падане, (с) пускане
7. спадане, намаление, снижение (на температура, цени, напрежение), прен. изпадане, западане (в обществото)
8. театр. падаща/спускаща се завеса, проспект
9. сп....[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DROP

SALUTATORY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SALUTATORY
[sə'lju,tətəri] 1. a поздравителен, приветствен
2. n ам. приветствено слово...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SALUTATORY

SKUNK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SKUNK
[skʌŋk] I. 1. зоол. скункс (Mephitis), кожа от скункс
2. мерзавец, подлец
II. 1. сразявам, правя на пух и прах (противник)
2. изигравам, не плащам...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SKUNK
Последно търсено в речника