Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

CATE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CATE
[keit] n обик. pi ост. лакомства, деликатеси...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CATE

DEPLETORY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DEPLETORY
[di'pli:təri] a книж. който изчерпва, изтощителен, очистителен...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DEPLETORY

GUNNING

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
GUNNING
['gʌniŋ] 1. стрелба, стреляне, обстрелване
2. лов
to go out GUNNING ходя на лов...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
GUNNING

IMAGINATIVE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
IMAGINATIVE
[i'mædʒinətiv] 1. който показва богато въображение/фантазия
IMAGINATIVE prose (writing) белетристика
highly IMAGINATIVE фантастичен, напълно измислеи
2. С богато въображение/фантазия, творчески...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
IMAGINATIVE
Последно търсено в речника