Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

FOIL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
FOIL
[fɒil] I. 1. варак, станиол, тънък метален лист, фолио
2. амалгама (на огледало)
3. арх. листовиден отвор на прозорец (в готиката)
4. прен. контраст (иращ предмет) (чрез който изпъква друг), фон
II. 1. покривам с варак/амалгама
2. арх. украсявам с/правя листовиден отвор
3. правя да изпъкне (нещо) чрез контраст, служа за фон, за да изпъкне (нещо)
III. n сп. рапира, шпага за фехтовка
IV. 1. побеждавам (някого), осуетявам (опит, действие, заговор), преча на, спирам (някого)
2. отблъсвам, парирам...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
FOIL

FOLKROCK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
FOLKROCK
['foukrɒk] n ам. народни мелодии, приспособени към ритъма на рок...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
FOLKROCK

KNOCKER-UP

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
KNOCKER-UP
['nɒkər'ʌp] n човек, който буди (работници и пр.) с чукане...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
KNOCKER-UP

TOOL HOLDER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
TOOL HOLDER
['tu:lhouldə] n подвижно рамо (зъболекарско и пр.)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
TOOL HOLDER

VERSION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
VERSION
['vɝʃn] 1. версия, редакция, текст
2. превод
3. вариант
4. мед. обръщане на плода в матката за улесняване на раждането...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
VERSION
Последно търсено в речника