Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

HELIOLATRY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
HELIOLATRY
[,hi:li'ɒlətri] n боготворене на слънцето, хелиолатрия...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
HELIOLATRY

IDENTIKIT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
IDENTIKIT
[ai'dentikit] n рисунка на заподозряно лице по черти, описани от свидетели...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
IDENTIKIT

JOVIAL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
JOVIAL
['dʒouvjəl] a весел, добродушен, приветлив, общителен...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
JOVIAL

MOONLIT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
MOONLIT
['mu:nlit] a осветен от луната, залян от лунна светлина...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
MOONLIT

TRANSATLANTIC

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
TRANSATLANTIC
['trænzət'læntik] 1. отвъдокеански, трансатлантически, американски
2. ам. европейски...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
TRANSATLANTIC
Последно търсено в речника