Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

HEGEMONICAL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
HEGEMONICAL
[hi:gi'mɒnikl] a ръководещ, господствуващ, доминиращ...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
HEGEMONICAL

INJUNCTION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
INJUNCTION
n заповед, предписание, запрещение, юр. съдебно предписание...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
INJUNCTION

REAR-VIEW MIRROR

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
REAR-VIEW MIRROR
['riəvju:,mirə] n авт. оглeдало за обратно виждане...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
REAR-VIEW MIRROR

SPINNAKER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SPINNAKER
['spinəkə] n мор. голямо триъгълно платно, спинацер...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SPINNAKER

VELLUM

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
VELLUM
['veləm] 1. тънък пергамент, велен, ръкопис на велен
2. копирна хартия, паус
3. VELLUM paper веленова хартия
4. тънка телешка и пр. кожа за подвързване на книги...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
VELLUM
Последно търсено в речника