Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

APRON-STRINGS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
APRON-STRINGS
['eiprənstriŋz] n pl връзки на престилка
tied to one's mother's APRON-STRINGS прен. вързан за полите на майка си...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
APRON-STRINGS

EXPROPRIATE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
EXPROPRIATE
[eks'prɒprieit] 1. отчуждавам, изземвам (from)
2. лишавам от собственост, експроприирам...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
EXPROPRIATE

IMPATIENCE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
IMPATIENCE
[im'peiʃns] 1. нетърпение, нетърпеливост (of)
2. раздразнителност
3. нетърпимост (of, with)
4. силно желание (to с inf)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
IMPATIENCE

NIMBLE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
NIMBLE
['nimbl] 1. жив, пъргав, чевръст, подвижен
2. бърз, подвижен, жив (за ум), схватлив
NIMBLE-fingered сръчен (за джебчия)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
NIMBLE

TRIP

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
TRIP
[trip] I. 1. кратко пътешествие/екскурзия/обиколка
honeymoon TRIP сватбено пътешествие
trial TRIP мор. пробен рейс
to do the TRIP from ... to ... пътувам от ... до 2. препъване, падане, прен. грешка
3. лека/пъргава походка/стъпка
4. разг. халюцинации, причинени от взети опиати
II. 1. стъпвам/танцувам бързо и леко, потичвам
2. препъвам (се), спъвам (се)
подлагам крак/слагам марка на (up)
to TRIP over препъвам се/спъвам се в (something нещо), прен. правя погрешна стъпка, сбърквам, прегрешавам
3....[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
TRIP
Последно търсено в речника