Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

PERM

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PERM
[рɝm] I. 1. съкр. от permanent wave (вж. permanent)
2. пермутация в спорт тото (за резултат от футболни cpeщu)
II. v sl. to have one's hair PERMed правя си/къдря си косата на апарат...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PERM

POLICY-MAKER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
POLICY-MAKER
['pɒlisimeikə] n ам. лице, което определя държавна/правителствена политика...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
POLICY-MAKER

TRANSACTION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
TRANSACTION
[trænz'ækʃn] 1. сделка
2. pl публикувани протоколи от разисквания, доклади за трудове на научно дружество
3. юр. компромисно решение на спор...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
TRANSACTION
Последно търсено в речника