Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BOXHAUL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BOXHAUL
['bɒkshɒ:l] n мор. бързо обръщам/завъртам кораб...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BOXHAUL

CHALLENGE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CHALLENGE
['tJaelinc^] I. 1. призоваване/покана за състезание/съревнование и пр., ист. повикване на дуел
to meet/take up a CHALLENGE приемам/отзовавам се на покана и пр
2. предизвикване, предизвикателство, заплаха
3. юр. възражение, отвод (на съдебен заседател)
4. нещо трудно, но интересно и мобилизиращо
5. съмнение. протест
to bring something into CHALLENGE поставям под въпрос, оспорвам
6. воен. искане на паролата (от часовой)
7. мед. проба за имунитет
II. 1. извиквам, повиквам, поканвам, предизвиквам...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CHALLENGE

HATCHWAY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
HATCHWAY
['hætʃwei] n мор. люк, вход/стълбище от палубата към вътрешността на кораба...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
HATCHWAY

TRIG

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
TRIG
[trig] I. v (-gg-) спъвам, спирам, подпирам, запирам, задържам (колело и пр.)
II. a спретнат, стегнат, издокаран, пременен...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
TRIG
Последно търсено в речника