Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

DIRECTIONAL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DIRECTIONAL
[di'rekʃənəl] 1. който показва посока
DIRECTIONAL wireless радиогониометрия
DIRECTIONAL aerial насочена антена
2. ръководен (за комитет и пр.)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DIRECTIONAL

ECHELON

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ECHELON
['eʃəlɒn] I. n воен. ешелон
II. v ешелонирам...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
ECHELON

FLOURISHING

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
FLOURISHING
['flʌriʃiŋ] I. 1. цветущ, як, здрав
2. благоденствуващ, преуспяващ, успешен
II. 1. цъфтеж, виреене (на растения)
2. преуспяване, благоденствие, разцвет
3. размахване
4. муз. туш (на тромпети, тръби)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
FLOURISHING
Последно търсено в речника