Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

GARBLE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
GARBLE
['ga:bl] v тенденциозно подбирам, представям неточно, изопачавам, извращавам, фалшифицирам (сметка)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
GARBLE

HOROLOGE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
HOROLOGE
['hɒrəlɒdʒ] n часовник (слънчев и пр.)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
HOROLOGE

PROPERTY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PROPERTY
['prɒpəti] 1. имот, имущество, собственост, притежание, стопанство, имение
man of PROPERTY собственик, имотен човек, богаташ
2. свойство, отличително качество
3. достояние
that's common/public PROPERTY всички знаят това, това е обществено достояние
4. обик. рl театр. реквизит
5. attr имуществен, имотен, театр. реквизитен
PROPERTY qualification имуществен ценз
PROPERTY tax данък cгради...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PROPERTY

SULPHURATE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SULPHURATE
['sʌlfəreit] v третирам/опушвам със сяра, сулфурирам...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SULPHURATE

TOUR

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
TOUR
[tuə] I. n обиколка, тур, турне, екскурзия, разходка
a TOUR round the world околосветско пътешествие
to make the TOUR of a country обикалям/обхождам страна
to be on TOUR в обиколка/на турне съм
II. v обикалям, обхождам, правя обиколка из, на турне съм в...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
TOUR
Последно търсено в речника