Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

GIGGLE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
GIGGLE
['gigl] I. v кикотя се, хихикам, смея се глуповато
II. 1. често pl кикот, хихикане
the GIGGLEs пристъп на кикотене, истеричен смях
2. sl. нещо маловажно, шега, майтап
for a GIGGLE за/на майтап, на шега...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
GIGGLE

GREEN MANURE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
GREEN MANURE
['gri:nmə'njuə] n посев, използуван за торене...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
GREEN MANURE

PRESUMING

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PRESUMING
[pri'zju:miŋ] a нахален, самонадеян, арогантен...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PRESUMING

SHRINKAGE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SHRINKAGE
['ʃriŋkidʒ] n свиване, смаляване, слягане...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SHRINKAGE
Последно търсено в речника