Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

AMANUENSIS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
AMANUENSIS
[ə,mænju'ensis] n (pl-ses) секретар (на писател, учен), преписвач...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
AMANUENSIS

DUMB

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DUMB
[dʌm] 1. ням, безмълвен, безсловесен
онемял, занемял (with от)
the DUMB millions безгласните/безправните народни маси
to be DUMB about/on/concerning мълча/не казвам нищо по (даден въпрос)
to strike someone DUMB карам някого да онемее (от страх и пр.)
2. без струни (за пиано), без звук (за клавиш), мор. без мачти/платна, разг. тъп, глупав, скучен
DUMB cluck sl. глупак, тъпак...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DUMB

FORCEMEAT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
FORCEMEAT
['fɒ:smi:t] 1. кълцано/мляно месо, кайма
2. кайма с подправки (за плънка или гарнитура)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
FORCEMEAT

NIGHT-HAWK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
NIGHT-HAWK
['naithɒ:k] 1. зоол. сев. -ам. козодой (птица) (Chordeiles minon)
2. прен. нощна птица...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
NIGHT-HAWK
Последно търсено в речника