Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

EXTORTION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
EXTORTION
[iks'tɒ:ʃn] 1. изнудване, изнуда, насилствено изтръгване
2. грабителство, кожодерство...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
EXTORTION

JUNK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
JUNK
[dʒʌŋk] I. 1. стари въжета, използувани за кълчища
2. остатъци, отпадъци, вехтории, боклуци
3. sl. глупости
4. мор. солено месо, пастърма
5. sl. наркотици, особ. хероин
6. тъкан от черепа на кашалот, от която се добива спермацет
7. Голямо парче, буца
II. v късам/режа/чупя на парчета
2. разг. (из) хвърлям (на боклука)
III. n плоскодънна китайска лодка...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
JUNK

THUNDER-CLOUD

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
THUNDER-CLOUD
['θʌndəklaud] n мълниеносен/буреносен облак...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
THUNDER-CLOUD
Последно търсено в речника