Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

FOUR

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
FOUR
[fɒ:] 1. четири
2. четворка
FOUR of a kind карти четири еднакви карти, каре
on all FOURs на четири крака, по/на ръце и крака
еднакъв, тъждествен, съответен (with) (обик. отр.)
3. лодка с четири гребла/гребци
рl състезание с такава лодка, (кола с) четирицилиндров двигател
FOURs right! воен. по четири надясно!...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
FOUR

GENTLENESS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
GENTLENESS
['dʒentlnis] 1. благост, кротост, нежност
2. лекота, слабост, умереност...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
GENTLENESS

HEAD-HUNTING

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
HEAD-HUNTING
['hed,hʌntiŋ] n събиране на глави на неприятели като трофеи (у диви племена)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
HEAD-HUNTING

PART-TIME

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PART-TIME
['pa:ttaim] 1. непълен работен ден, нещатна работа
to be on PART-TIME работя непълен работен ден, нещатен съм
2. attr нещатен, хоноруван
PART-TIME student студент във вечерен университет, студент задочник...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PART-TIME

PATERFAMILIAS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PATERFAMILIAS
[,peitəfə'miliæs] n лат. шег. глава на семейство...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PATERFAMILIAS
Последно търсено в речника