Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

CHALLENGER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CHALLENGER
['tJ^linc^a] 1. човек, който поканва/предизвиква/оспорва
2. сп. претендент за шампионската титла
3. юр. човек/страна, правеща отвод/възражение...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CHALLENGER

CROSSPIECE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CROSSPIECE
['krɒspi:s] n стр. напречна дъска, траверса, напречник...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CROSSPIECE

PENNANT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PENNANT
['penənt] 1. мор. вимпел
2. ам. знаменце емблема на шампионат...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PENNANT

SOULFUL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SOULFUL
['soulful] 1. изпълнен с/издаващ дълбоко чувство
2. разг. сантиментален, прекалено емоционален...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SOULFUL

WANDERER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
WANDERER
['wɒndərə] n скитник, странник, пътешественик...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
WANDERER
Последно търсено в речника