Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ABUTTER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ABUTTER
[ə'bʌtə] n юр. собственик на съседен/граничен имот...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
ABUTTER

DISCORDANCY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DISCORDANCY
[dis'kɒ:dənsi] 1. несъответствие, несъгласуваност, дисхармония
2. муз. дисонанс...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DISCORDANCY

LAWN-TENNIS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
LAWN-TENNIS
[,lɒ:n'tenis] n тенис на открито (особ. на затревен корт)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
LAWN-TENNIS

SMARM

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SMARM
[sma:m] 1. v разг. изглаждам, замазвам, намазвам
2. подмазвам се, лаская...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SMARM

STADIUM

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
STADIUM
['steidiəm] 1. стадион
2. стадий, етап
3. старогръцка мярка за дължина около 200 м, стадия...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
STADIUM

SUMAC

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SUMAC
['su:mək] n бот. смрадлика, тетра (Rhus)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SUMAC
Последно търсено в речника