Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BRAG

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BRAG
[bræg] I. 1. хвалба, самохвалство, напереност, фукане
2. самохвалко, фуклъо, перко
3. карта игра, подобна на покер
II. v хваля се, перча се
III. a ам. първокласен, първокачествен...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BRAG

DOOR

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DOOR
[dɒ:] 1. врата, вход
next DOOR в съседната къща/стая
out of DOORs навън, на открито within DOORs вкъщи, под стреха
from DOOR to DOOR от къща на къща
2. прен. път
to close/shut the DOOR to пресичам/преграждам пътя на, не приемам, възпрепятствувам
to open the DOOR to откривам пътя за, допущам
to leave the DOOR open оставям (открита) възможност next DOOR to съвсем близо, прен. на границата на, почти
foot in the DOOR възможност за евентуален успех
to knock on/force an open DOOR прен. разбивам...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DOOR

ORPHIC

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ORPHIC
['ɒ:fik] 1. фил. орфически
2. прен. очарователен, очароващ
3. тайнствен, мистичен, оракулски, пророчески...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
ORPHIC

SHRUG

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SHRUG
[ʃrʌg] I. 1. свивам рамене (и to SHRUG one's shoulders)
2. to SHRUG off пренебрегвам, игнорирам, отхвърлям (с пренебрежение), прен. отърсвам се от
II. n свиване (на раменете)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SHRUG
Последно търсено в речника