Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

CUSHY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CUSHY
['kuʃi] a sl. лек, добре платен
CUSHY job топло местенце...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CUSHY

ICE-BREAKER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ICE-BREAKER
['aisbreikə] 1. ледоразбивач (кораб)
2. инструмент за разбиване на лед
3. арх. ледорез...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
ICE-BREAKER

REMAKE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
REMAKE
[ri:'meik] I. v (-made) правя отново, преправям
II. n нова версия (особ. на филм)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
REMAKE
Последно търсено в речника