Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

DAYLIGHT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DAYLIGHT
['deilait] I. 1. дневна светлина, видело, виделина
2. пролука, просвет, луфт, рl съзнание, разум, ум
to scare the DAYLIGHTs out of someone изкарвам ума на/изплашвам някого
to burn DAYLIGHT използувам изкуствена светлина през деня, губя си времето
to see DAYLIGHT намирам изход от положението, проумявам
to let DAYLIGHT into разгласявам, давам гласност на
sl. очиствам, убивам
in broad DAYLIGHT посред бял ден, прен. открито, пред всички
II. 1. v ам. снабдявам с дневна светлина
2. разчиствам...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DAYLIGHT

POKE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
POKE
[pouk] I. 1. мушкам, мушвам, ръгвам, ръгам, пъхам
to POKE the fire разбутвам огъня (за да пламне)
to POKE a hole in something правя дупка в нещо, продупчвам нещо 2. търся пипнешком, ровя (about for something)
3. ам. sl. удрям, цапардосвам
4. издавам/навеждам напред
to POKE one's head out of/through a window надвесвам глава от прозорец
to POKE one's head ходя с наведена напред глава
poкe about разг. навирам се, любопитствувам (into)
poke around poke about, разг. мотая се
II. 1. мушване,...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
POKE

PRIMACY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PRIMACY
['praiməsi] 1. първенство, превъзходство
2. архиепископски сан...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PRIMACY

WIDGEON

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
WIDGEON
['widʒən] n зоол. дива патица свирачка, фиовец (Anas penelope)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
WIDGEON
Последно търсено в речника