Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

EFFICACIOUSNESS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
EFFICACIOUSNESS
[efi'keiʃəsnis] 1. ефикасност, резултатност
2. тех. полезно действие, производителност...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
EFFICACIOUSNESS

LIMNOLOGY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
LIMNOLOGY
['lim'nɒlədʒi] n лимнология, езероведение...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
LIMNOLOGY

PUNDIT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PUNDIT
['pʌndit] 1. n англоинд. учен индус, брамин
2. шег. учена глава, капацитет, спец...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PUNDIT

SWAMI

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SWAMI
['swa:mi] 1. индуски идол
2. обръщение към брамин
3. мистик, йога...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SWAMI
Последно търсено в речника