Английско-Български речник air

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

AIR

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
AIR
[eə] I. 1. въздух
in the

AIR

въввъздуха
носещ се (за слух), there arc rumours in the

AIR

носят се слухове, несигурен, неопределен (за план и пр.), воен. незащитен
by

AIR

по въздуха, със самолет
in the open

AIR

навън, на открито
to take the

AIR

излизам на разходка, разхождам се, ав. излитам
2. рад.. телев. ефир
on the

AIR

пo радиото/телевизията, по ефира
we shall be on the

AIR

again at ще ни чуете отново в
to go off the

AIR

прекъсвам предаването (за радиостанция и пр.)
3. мор. вятър, ветрец 4. мелодия, ария, песен
5. вид, изражение, физиономия
he has an

AIR

of importance изглежда важен, има важен вид

AIR

of mystery таинствен вид
with an

AIR

of finality категорично, като че ли всичко е решено/свършено
to give oneself /to put on

AIR

s важнича, държа се високомерно
to put on an innocent

AIR

придавам си невинен вид

AIR

s and graces маниерничене, превземки
6. attr въздушен, въздухоплавателен, авиационен

AIR

alert въздушна тревога

AIR

base въздушна база

AIR

cover воен. въздушна защита/подкрепа (при нападение и пр.), to give

AIR

to one's views изказвам/изразявам възгледите си
to take

AIR

ставам известен, разчувам се, получавам гласност
to walk on

AIR

хвърча от радост
to live on

AIR

живея от нищо, храня се с въздух
to clear the

AIR

прен. прочиствам атмосферата
to give someone the

AIR

si. уволнявам някого, зарязвам/разкарвам някого
to get the

AIR

sl. уволняват ме, зарязват ме
to go up in the

AIR

излизам от кожата си
II. 1. проветрявам, вентилирам
2. оставям да просъхне, суша, изсушавам (дрехи)
3. изкарвам на показ, парадирам с (качества и пр.), изразявам публично
4. reft излизам на разходка

0 гласа
Речник
Английско-Български
AIR
Последно търсено в речника