Английско-Български речник aim

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

AIM

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
AIM
[eim] I. 1. целя (се), прицелвам се (at)
насочвам (удар и пр.) (at)
запращам, хвърлям (at)
2. целя, имам за цел (to do something, at doing something)
3. ам. възнамерявам, имам намерение
II. 1. цел, стремеж, намерение
2. прицел
to take

AIM

прицелвам се, премервам се
to miss one's

AIM

не улучвам

0 гласа
Речник
Английско-Български
AIM
Последно търсено в речника