Английско-Български речник aid

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

AID

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
AID
[eid] I. 1. помощ, подкрепа
in

AID

of charity с благотворителна цел
what is this in

AID

of? разг. каква e целта на всичко това? за какво е всичко това
2. помощник
3. помощно средство, пособие, помагало
hearing

AID

слухов апарат
visual

AID

s нагледни средства/пособия
4. ист. (кралски) данък, налог
II. v помагам, подпомагам, подкрепям, съдействувам (на)
to

AID

and abet юр. подстрекавам и активно подпомагам

0 гласа
Речник
Английско-Български
AID
Последно търсено в речника