Английско-Български речник agree

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

AGREE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
AGREE
[ə'gri:] 1. съгласявам се, съгласен съм (to something, with someone)

AGREE

d! съгласен! дадено! to be

AGREE

d on на същото мнение съм относно/по въпроса за
2. споразумявам се, уговарям се, установявам се (on, upon относно, на)
3. съответствувам, подхождам (си), сходен съм, хармонирам (with с, на)
4. грам. съгласувам се (with)
5. действувам добре, понасям
(with someone на някого) (за климат, храна и пр.)
6. споразумявам се относно, уреждам, одобрявам (цена, предложение и пр.)

0 гласа
Речник
Английско-Български
AGREE
Последно търсено в речника