Английско-Български речник aggregate

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

AGGREGATE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
AGGREGATE
['ægrigət] I. 1. общ, сумарен, единен

AGGREGATE

amount обща сума

AGGREGATE

membership общ брой на членовете
2. бот. сложен (за цвят и пр.)
II. 1. сбор, съвкупност
in the

AGGREGATE

като цяло
2. тех., геол. агрегат
III. 1. присъединявам (to), съединявам (се), събирам (се)
2. възлизам/равнявам се на

0 гласа
Речник
Английско-Български
AGGREGATE
Последно търсено в речника