Английско-Български речник aggrandizement

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

AGGRANDIZEMENT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
AGGRANDIZEMENT
[ə'grændizmənt] 1. увеличаване, усилване, повишаване, издигане
2. възвеличаване, превъзнасяне

0 гласа
Речник
Английско-Български
AGGRANDIZEMENT
Последно търсено в речника