Английско-Български речник agglutinate

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

AGGLUTINATE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
AGGLUTINATE
[ə'glu:tineit] I. v слепвам (се), залепвам (се), лепя (се), сраствам (се), причинявам срастване
ag-glutinating languages ез. аглутиниращи езици
II. 1. слепен, залепен, сраснал
2. ез. аглутиниращ

0 гласа
Речник
Английско-Български
AGGLUTINATE
Последно търсено в речника