Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

EPISCOPATE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
EPISCOPATE
[e'piskəpit] 1. епископат, епископски сан
2. епископия, епархия
3. събир. (всички) владици/епископи, епископат...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
EPISCOPATE

LOOK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
LOOK
[luk] I. 1. гледам, поглеждам
to LOOK one's thanks изразявам с поглед благодарността си
2. изглеждам, имам вид на he LOOKs a fool има вид на глупак
to LOOK one's age изглеждам на годините си, годините ми личат
to LOOK like приличам на
to LOOK oneself again идвам на себе си, оправям се
it LOOKs like rain (ing) като че ли ще вали, на дъжд е
3. гледам, имам изглед (за сграда, прозорец и пр.) (on към)
LOOK before you leap три пъти мери, един път режи, отваряй си очите
LOOK alive/sharp! по-живо! не...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
LOOK

NEVER-ENDING

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
NEVER-ENDING
[,nevər'endiŋ] a вечен, безкраен, безконечен
it's a NEVER-ENDING job на тази работа краят не се вижда...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
NEVER-ENDING

SQUATTER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SQUATTER
['skwɒtə] 1. (при) клекнал човек/животно
2. човек незаконно настанил се на земя/в квартира и пр
3. заселник на държавна земя
4. австрал. едър овцевъд...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SQUATTER

WEEKLY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
WEEKLY
['wi:kli] 1. a седмичен
2. n седмичник (за вестник, списание)
3. adv седмично...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
WEEKLY
Последно търсено в речника