Английско-Български речник agency

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

AGENCY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
AGENCY
['eidʒənsi] 1. представителство, агенция, агентство, бюро
2. средство, съдействие, посредничество
through the

AGENCY

of water от действието на водата
by/through the

AGENCY

of a friend чрез/посредством един приятел
3. n действие, въздействие, средство, съдействие, посредничество, фактор, сила, агенция, бизн. представителство
on sole

AGENCY

basis на базата на единствено представителство
through the

AGENCY

of a broker чрез посредничество на брокер

0 гласа
Речник
Английско-Български
AGENCY
Последно търсено в речника