Английско-Български речник after

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

AFTER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
AFTER
['а:ftə] I. 1. след, подир, зад
the day

AFTER

tomorrow вдругиден
2. относно, за
to inquire/ask

AFTER

someone питам/интересувам се за някого, търся някого
3. по, според, съгласно, като, по подобие на
painting

AFTER

Rembrandt рисунка в стила на Рембранд

AFTER

a fashion някак си, криво-ляво
man

AFTER

my own heart човек по моя вкус
I was named

AFTER

my grandfather кръстен съм на дядо си

AFTER

you минете вие пръв

AFTER

all въпреки всичко/това, все пак, в края на краищата
II. 1. след това, после, по-късно, впоследствие
2. подир, отзад, назад
III. cj след като
IV. 1. по-късен, следващ
in

AFTER

years по-късно, след това, в бъдеще
2. мор. заден

AFTER

cabins задни кабини

0 гласа
Речник
Английско-Български
AFTER
Последно търсено в речника