Английско-Български речник afrikaans

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

AFRIKAANS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
AFRIKAANS
[,æfri'ka:ns] n африканс, бурски език

0 гласа
Речник
Английско-Български
AFRIKAANS
Последно търсено в речника